knjige_komplet2
DA, naročam Slavo vojvodine Kranjske
Meščanska izdaja (3500 € komplet 5 knjig)
Bibliofilska izdaja (7000 € komplet 5 knjig)
Število naročenih izvodov
Prosimo, če izberete številko svojega izvoda:
(vpišite lahko tri želene številke)

Prijavite se na novice

Ime in priimek
E-naslov
Slava vojvodine Kranjske

CELOTEN PREVOD NAJPOMEMBNEJŠEGA ZNANSTVENEGA IN UMETNIŠKEGA DELA NAŠE PRETEKLOSTI

Slava vojvodine Kranjske (Die Ehre des Hertzogthums Crain) je eden izmed simbolov slovenstva, temeljni kamen slovenske zgodovine, polihistorsko delo, ki je izšlo leta 1689 v Nurnbergu v nemščini in velja za največje delo barona Janeza Vajkarda Valvasorja ter še danes za eno izmed najpomembnejših znanstvenih del o Sloveniji, v katerem je bilo zajeto vse tedanje in dotedanje vedenje o naši deželi in prebivalstvu, najbolj prepoznavna in ena izmed najobsežnejših knjig, kar jih premoremo, knjiga, ki ustvarja podlago za ozaveščanje in povezovanje slovenskega naroda.

Celotno delo zajema 15 knjig, vezanih v 4 dele, ki obsegajo skupaj 3.532 strani velikega formata, poleg tega pa še 24 prilog in 528 bakrorezov. Valvasor je predstavil Kranjsko s pomočjo zgodovine, geografije, topografije, medicine, etnologije, biologije, geologije in drugih ved. Slava vojvodine Kranjske je tako prvi sistematični prikaz naše zgodovine, ozemlja in načina življenja, in še danes, v začetku 21. stoletja, vzdrži večino meril resnega znanstvenega dela.

Do danes je bilo prevedenih le nekaj odlomkov ...

 • Neprekosljiva baročna mojstrovina v vseh pogledih.
 • Največkrat citirano in najbolj navajano delo pri nas.
 • Delo, za katerega je Valvasor žrtvoval svoje premoženje.
 • Valvasor se v Slavi ne omejuje samo na Kranjsko, temveč popisuje cel takratni svet.
 • Še za današnji čas nepredstavljiva količina znanja in vedenja zbrana v štirih knjigah.
 • Enciklopedija in deželna kronika, ki spada med najboljša tovrstna dela celo v svetovnem merilu.
 • Slava nikakor ni suhoparna enciklopedija, temveč osebna pripoved in izpoved barona Valvasorja, napeta in hudomušna, a vseskozi znanstvena.
 • Resno znanstveno in zgodovinsko delo, obenem pa neizčrpna zakladnica zgodb, bajk, pripovedk, legend, anekdot, moralk in idej, iz katerega sta črpala med drugimi tudi Linhart in Prešern (Povodni mož, Krst pri Savici ...)
 • Slava vsebuje številna zgodovinska pisma in dokumente, ki so objavljeni samo v njej; izvirniki in drugi prepisi so namreč že davno izgubljeni.
 • Slava vojvodine Kranjske ni samo knjiga, je kulturno-zgodovinski spomenik, eden največjih, kar jih premoremo, in vrhunska knjižna mojstrovina.
 • Prestižna izdaja prvega celovitega prevoda Slave Vojvodine Kranjske je enkratna družinska dediščina in odlična naložba, saj ponatisa v tej obliki ne bo, zato bo njena vrednost v prihodnjih letih in desetletjih samo naraščala.

 

slava_komplet_low.jpg

 

DOGODEK PREDSTAVITEV STUDIE VALVASORIANA JE ZARADI IZREDNIH SNEŽNIH RAZMER PRESTAVLJENA NA

19. FEBRUARJA 2015.

HVALA ZA RAZUMEVANJE IN PONOVNO LEPO VABLJENI.

 

Spoštovani,

predstavniki ƒ‚Zavoda Dežela Kranjska ƒ‚smo v sodelovanju z javnim zavodom Ljubljanski grad ƒ‚pripravili svečan dogodek ob izidu knjige Studia Valvasoriana.

Vabimo vas na predstavitev zbornika ƒ‚Studia Valvasoriana, ki ga je kot nadaljevanje prevajalskega projekta prevoda Slave vojvodine Kranjske Janeza Vajkarda Valvasorja ƒ‚izdal Zavod Dežela Kranjska. V njej so predstavljene temeljne študije o Slavi, o deželi Kranjski in avtorju. Zbornik obsega preko 1000 strani zanimivega branja, kot ga predstavljajo vrhunski poznavalci​ ƒ‚slovenske zgodovine. V projektu Studia Valvasoriana so sodelovali: dr. Marija Bidovec Sinković, dr. Gregor Cerkovnik, dr. Matin Germ, dr. Boris Golec, Andrej Nared, dr. Miha Preinfalk, Boris Rifl, dr. Igor Sapač, dr. Vasko Simoniti, dr. Peter Štih, dr. Marko Štuhec, dr. Luka Vidmar, dr. Jedrt Vodopivec Tomažič, Janez Weiss, Žiga Zwitter, dr. Liljana Žnidaršiič Golec in dr. Maja Žvanut.

VABLJENI NA LJUBLJANSKI GRAD, V ČETRTEK, 5. FEBRUARJA OB 16. URI.

vabilo.jpg