knjige_komplet2
DA, naročam Slavo vojvodine Kranjske
Meščanska izdaja (3500 € komplet 5 knjig)
Bibliofilska izdaja (7000 € komplet 5 knjig)
Število naročenih izvodov
Prosimo, če izberete številko svojega izvoda:
(vpišite lahko tri želene številke)

Prijavite se na novice

Ime in priimek
E-naslov
Predstavitev integralnega prevoda Slave vojvodine Kranjske v Stuttgartu

Ob 50. letnici Slovenske župnije v Stuttgartu so v organizaciji tamkajšnega župnika dr. Zvoneta Štrublja in s sodelovanjem Univerze v Tübingenu, Slovenskega kulturnega centra Primož Trubar, Stadtdekanata Stuttgart, ustanove Haus der katholischen Kirche in Mladinskega in družinskega pevskega zbora Pesem tisočerih zvonov predstavili drugo knjigo prvega integralnega prevoda Valvasorjeve Slave vojvodine Kranjske. Na prireditvi so sodelovali gostje dr. Michael Brock, Stadtdekan, prof. dr. Jochena Raecke, predstojnik slavistike na tübingenski univerzi in Andreja Horvat, namestnica konzula v Münchenu.

Prireditev je potekala dvojezično, v slovenskem in nemškem jeziku. 

V kratki uvodni besedi je prof. Raecke na kratko spregovoril o pomenu Valvasorjevega dela za povezovanje nemško govorečega področja in Slovenije (takrat del Avstroogrske) ter pomenu poznavanja svoje lastne preteklosti. Dr. Brock je v svojem govoru spregovoril o življenju in delu barona Janeza Vajkarda Valvasorja, ki je dokazal, da fizična majhnost naroda ne pomeni nujno tudi kulturne majhnosti. Za pozdravom Andreje Horvat in po govoru Tomaža Čeča, vodje projekta prevoda, je eden izmed glavnih treh prevajalcev, Primož Debenjak, predstavil delo prevajalcev, vsebino prvih dveh knjig in na kakšne težave so prevajalci naleteli pri prevajanju.

Slava vojvodine Kranjske nas s svojimi enkratnimi zgodovinskimi, geografskimi in etnološkimi opisi ponese na čudovito in slikovito popotovanje skozi čas in prostor, ki zajema vse dotedanje vedenje o naši deželi in njenih ljudeh. Je izjemno delo in neprecenljiv zgodovinski vir, s pomočjo katerega so se v vsej svoji izvirnosti ohranile podobe dela, življenja in običajev slovenskega naroda v 17. stoletju. Slava vojvodine Kranjske velja še danes, po več kot tristo letih, za eno naših najpomembnejših znanstvenih del in pomembno kulturno dediščino iz časa razsvetljenstva. Nedvomno pa je tudi simbol slovenstva in pomemben gradnik tako slovenske kulturne identitete ter dejavnik oblikovanja naše narodne zavesti, kot tudi most med narodi, ki smo nekdaj skupaj bivali pod svetlo cesarsko krono.