knjige_komplet2
DA, naročam Slavo vojvodine Kranjske
Meščanska izdaja (3500 € komplet 5 knjig)
Bibliofilska izdaja (7000 € komplet 5 knjig)
Število naročenih izvodov
Prosimo, če izberete številko svojega izvoda:
(vpišite lahko tri želene številke)

Prijavite se na novice

Ime in priimek
E-naslov
Izid prevoda 3. dela Slave vojvodine Kranjske

V petek, 25. novembra 2011, se je ob 11. uri v Grand Hotelu Union odvila slavnostna prireditev ob izidu tretjega dela prevoda Slave vojvodine Kranjske. Izid sta z velikim odobravanjem in pohvalo pospremila glavna govornika dr. Peter Štih, predstavnik Slovenske akademije znanosti in umetnosti in Slavko Pregl, direktor Javne agencije za knjigo.

dr._tih-slavnostni_govornik_sazu-web

slavko_pregl_jak-web

 

Prevod 3. dela Slave vojvodine Kranjske so predstavili: urednik Tomaž Čeč, prevajalci iz nemščine: prof. Doris Debenjak, prof. dr. Božidar Debenjak, Primož Debenjak dipl. inž., pesnica Lidija Brezavšček.

ekipa-web

Prevajalska družina Debenjak

debenjakovi-web

3._del_svk_hotel_union_25.11.2011-web

 

VEČER PRED URADNIM IZIDOM je bila na gradu Bogenšperk slavnostna predaja izvoda št. 1 tretjega dela Slave vojvodine Kranjske Javnemu zavodu Bogenšperk.

bogenperk2

 

bogenperk1

Iz leve proti desni: Zvonka Truden (direktorica Zavoda Dežela Kranjska), Janez Weiss univ. dipl. zgod. (strokovni urednik spremnih študij), Lidija Brezavšček (pesnica), prof. dr. Božidar Debenjak (prevajalec), Tomaž Čeč (urednik in vodja projekta), Primož Debenjak dipl. inž. (prevajalec), Joži Vovk (direktorica JZ Bogenšperk), Milan Mrzel (knjigovez), prof. Doris Debenjak (prevajalka), Milan Izlakar (župan občine Šmartno pri Litiji), Bojana Čibej (moderatorka).

slava_3

Z izidom tretjega dela prevoda monumentalnega Valvasorjevega dela Slava vojvodine Kranjske se počasi končuje pomemben prevajalski projekt. V naslednjem letu izide še četrti, zadnji del Slave, nato pa še posebna knjiga s študijami in kazali.

 

Iz vsebine tretjega dela:

 

Tretji del vsebuje deveto, deseto in enajsto knjigo.

Deveta knjiga govori o vladanju, vladnih dostojanstvih in drugih častnih službah na Kranjskem; o vojaških položajih in sodiščih ter o nekdanjih rodbinah.

Deseta knjiga opisuje vojvode in deželne kneze, ki so do 17. stoletja vladali na Kranjskem in o njihovih najpomembnejših dejanjih: pri tem pa so zraven navedene tudi druge pomembne stvari, ki so se zgodile pod isto vlado.

V enajsti knjigi, slavni Knjigi gradov na 730 straneh, avtor popisuje mesta, trge, gradove in samostane na Kranjskem. Vsak je popisan na isti način. Valvasor se najprej ukvarja z izvorom nemškega in slovenskega imena, potem poroča o legi gradu, pri trgih omenja rodovitnost zemlje v okolici, nato našteva rodove, ki so bili posestniki gradu, in omenja zgodovinske dogodke, ki so v zvezi z omenjenimi rodovi. Opisuje cerkve in druge važne stavbe, govori o pravicah, ki si jih je pridobilo mesto, omenja trgovino in promet; pripoveduje pa tudi o dogodkih, ki so se zgodili v tem mestu.

 

Tomaž Čeč, urednik in pobudnik prevoda