knjige_komplet2
DA, naročam Slavo vojvodine Kranjske
Meščanska izdaja (3500 € komplet 5 knjig)
Bibliofilska izdaja (7000 € komplet 5 knjig)
Število naročenih izvodov
Prosimo, če izberete številko svojega izvoda:
(vpišite lahko tri želene številke)

Prijavite se na novice

Ime in priimek
E-naslov
Kraljica med knjigami!

Slovita mojstrovina barona Janeza Vajkarda Valvasorja, o kateri so doslej mnogi govorili, le redki pa so jo dejansko videli in brali.

 

Zdaj jo lahko postavite na svojo polico!

  • Prvi celotni prevod Slave Vojvodine Kranjske, od prve do zadnje strani, od platnice do platnice, vključno s pikami, vejicami in opombami.
  • Sodoben, razumljiv slovenski jezik, ki pa odlično ohranja duha in patino izvirnika.
  • Več kot 4500 strani velikega formata, 528 bakrorezov, 24 prilog.
  • Izjemno oblikovanje, posneto po izvirniku.
  • Tisk in vezava visoke kakovosti, odlični materiali, ročno platničenje, zlatotisk ...
  • Vsebina vsake strani prevoda se ujema z vsebino iste strani izvirnika.
  • Ker je naklada Slave vojvodine Kranjske omejena, vsi izvodi pa so zaradi številčenja tudi unikatni, je pričakovati, da bo današnja cena tudi najnižja cena kompletov na trgu sploh in da bo cena te umetnine samo še naraščala. Ponatisa v tej obliki ne bo, zato je nakup Slave vojvodine Kranjske tudi dobra in varna finančna investicija.

 

MEŠČANSKA IZDAJA
Samo 1.500 kaligrafsko oštevilčenih unikatnih izvodov, ročna vezava, reciklirano usnje, zlatotisk, polokrogel hrbet, kapital trak, zaznamovalni trak, kartonasti šuber. Vsi kupci prejmejo še zemljevid Vojvodine Kranjske.

BIBLIOFILSKA IZDAJA
Samo 500 kaligrafsko oštevilčenih unikatnih izvodov, ročna vezava, pravo goveje usnje, zlatotisk in zlata obreza, polokrogel rebrasti hrbet, kapital trak, zaznamovalni trak, ročno narejene usnjene šatulje. Vsi kupci prejmejo še bele rokavice in zemljevid Vojvodine Kranjske.

PREDVIDENI IZIDI
1., 2., 3. in 4. knjiga so že na voljo!
5. Spremne študije in kazala: 2014

PETNAJST KNJIG v štirih delih, kazala in spremne študije v posebnem, petem delu. Vseh pet prestižnih knjig bo obsegalo prek 4.500 strani velikega formata 20,5 x 33 cm, 528 bakrorezov in 24 prilog.

PRVI SLOVENSKI PREVOD

Slava je prevedena v sodoben slovenski jezik, prevajalci pa so ohranili patino; duh in miselni tok tistega časa z ohranjanjem skladnje, množice pridevnikov in prislovov ter neskončnih baročnih podredij. Vsi, ki so do sedaj vzeli prevod v roke, so bili nad njim navdušeni, saj je veliko več kot zgolj prevod besede. Prav tako kot besede, je bilo potrebno preslikati tudi miselnost 17. stoletja, utrip takratnega življenja, to pa vsekakor ni enostavno. Samo kdor pozna izvirnik se zaveda, koliko ovir so morali premagati prevajalci, da so vse to besedje in izrazje prelili v slovenski jezik. Z vztrajnim delom, ki sta ga vodili polihistorsko znanje in ljubezen, so ustvarili nesporni prevajalski presežek.

Valvasor je svojo Slavo napisal tako, kot se je takrat pisalo knjige; glavno ločilo je poševnica, ki pa v besedilu ne opravlja funkcije današnje vejice ali podpičja - poƒƒševnica je bralno znamenje - označuje predah pri glasnem branju. V 17. stoletju se je namreč knjige še vedno bralo (samo) tako. Debenjakovi so nam v svojem prevodu ohranili to posebnost - brez za današnji čas motečih poƒƒševnic. Slava se najlepƒƒše bere glasno!

OBLIKOVANJE
Prestižne knjige vsebinsko in oblikovno ohranjajo vse lastnosti izvirnika. Zaradi vseh dosedanjih sklicevanj in citiranj izvirnika Slave vojvodine Kranjske smo ohranili tudi Valvasorjevao originalno paginacijo strani, ki se v prevodu vsebinsko pokrivajo z izvirnikom. To pomeni, da je vsebina, ki je v izvirniku na neki določeni strani knjige, še vedno na prav isti strani prevoda - vsa sklicevanja na izvirnik tako veljajo tudi v prevodu.

Že iz izvirnika je jasno razbrati, da je šlo Valvasorju in njegovi ekipi za podrobna vprašanja medsebojnih proporcev, za uskladitev besedila z bakrorezi, za pravilno razmerje med tekstom in praznim prostorom, za ureditev dekorativnih in tekstovnih sestavin, skratka: za grafično lepoto, katere skrivnost je, kakor nasploh lastnost lepote, v notranji harmoniji vseh, tudi najmanjših sestavnih delcev. Ohranili smo inicialke tistih dob, množico različnih fontov ter njihovih velikosti, dvokolonski potek besedila, črkovno paginacijo in izvirno paginacijo tiskarskih pol, latinske dele besedil, citate in priloge, smo ohranili v tekočem besedilu prevoda, njihovi prevodi pa so v dodatku na koncu knjige. Vse opombe pod črto so izvirne, prevajalci so v prvi knjigi dodali le dve ali tri. Ohranili smo tudi stranske opombe, ki so bralcu nekdaj in še danes omogočajo hitro orientacijo in iskanje po vsebini poglavji.

Bakrorezi so povzeti po digitalnem izvodu izvirnika, ki ga hrani Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani in izvirnika v lasti ZDK.

TISK IN VEZAVA
Slava vojvodine Kranjske ni samo knjiga, je kulturno-zgodovinski spomenik, eden največjih, kar jih premoremo in vrhunska knjižna mojstrovina. V tiskarni Gorenjski tisk storitve d.o.o., ki dosega najvišjo kakovost med tiskarnami pri nas, so Slavo izdelali iz najodličnejšƒ‚ih materialov, odlikuje jo izjemen tisk, zlatotisk, rebrasti hrbet, prvovrstni papir in usnje ter ročna vezava, ki bodo kljubovali vsem izzivom časa.