knjige_komplet2
DA, naročam Slavo vojvodine Kranjske
Meščanska izdaja (3500 € komplet 5 knjig)
Bibliofilska izdaja (7000 € komplet 5 knjig)
Število naročenih izvodov
Prosimo, če izberete številko svojega izvoda:
(vpišite lahko tri želene številke)

Prijavite se na novice

Ime in priimek
E-naslov
Bakrorezi

Slava vojvodine Kranjske je okrašena s petsto osemindvajsetimi (528) bakrorezi ter štiriindvajsetimi (24) prilogami, krasotnimi podobami in zemljevidi, ki so jih poleg Valvasorja prispevala še nekatera slavna imena tistega časa: Janez Koch, Peter in Ivan Werex, Boener in Matija Greischer. Bakrorezci so bili: Andrej Trost, Peter Mungersdorf, Pavao Vitezović - Ritter in Atzelt, nekatere podobe pa so delo neznanih avtorjev.

 

0-1
0-2
0-3
43
56
58
60
61
66
74
96
100-101
105
111
127
129
136
153-a
153-b
155
159
170
173
178
184
200
202
204
209
225
228
235
238
254
260
263
276
282
285
296
304-305
382
385
386
388
391
393
394
396
397