Slava vojvodine Kranjske

Celoten prevod najpomembnejšega znanstvenega in umetniškega dela naše preteklosti

Slava vojvodine Kranjske (Die Ehre des Hertzogthums Crain) je eden izmed simbolov slovenstva, temeljni kamen slovenske zgodovine, polihistorsko delo, ki je izšlo leta 1689 v Nurnbergu v nemščini. Velja za največje delo barona Janeza Vajkarda Valvasorja. Še danes ga lahko uvrščamo med najpomembnejša in najobsežnejša znanstvena dela o dogajanju v deželi Kranjski - večjem delu današnje Slovenije. V delu je bilo zajeto vse tedanje in dotedanje vedenje o naši deželi in prebivalstvu, kar ustvarja podlago za ozaveščanje in povezovanje slovenskega naroda.

Celotno delo zajema 15 knjig, vezanih v 4 dele, ki obsegajo skupaj 3.532 strani velikega formata, opremljenih še s 24 prilogami in 528 bakrorezi. Valvasor je Kranjsko in svoj čas predstavil sistematično in analitično s pomočjo znanja zgodovine, geografije, topografije, medicine, etnologije, biologije, geologije in drugih ved, tako da delo še dandanes vzdrži večino meril resnega znanstvenega dela.

Do konca 20. stoletja je bilo prevedenih le nekaj odlomkov, a kljub temu lahko trdimo, da je Slava vojvodine Kranjske:

  • Neprekosljiva baročna mojstrovina v vseh pogledih.
  • Največkrat citirano in največkrat navajano delo pri nas.
  • Delo, za katerega je Valvasor žrtvoval velik del svojega življenja in premoženja.
  • Valvasor se v Slavi ne omejuje samo na Kranjsko, temveč popisuje tudi Evropo.
  • Za današnji čas nepredstavljiva količina znanja in vedenja zbrana v štirih knjigah.
  • Enciklopedija in deželna kronika, ki spada med najboljša tovrstna dela celo v svetovnem merilu.
  • Slava ni le suhoparna enciklopedija, je tudi osebna pripoved in izpoved barona Valvasorja, napeta in hudomušna, a vendar tudi znanstvena.
  • Resno znanstveno in zgodovinsko delo, z neizčrpno zakladnico zgodb, bajk, pripovedk, legend, anekdot, moralk in idej, iz katerega sta črpala med drugimi tudi Linhart in Prešeren (Povodni mož, Krst pri Savici ...)
  • Slava vsebuje številna zgodovinska pisma in dokumente, ki so objavljeni le v njej; izvirniki in drugi prepisi so namreč že davno izgubljeni.
  • Slava vojvodine Kranjske ni le knjiga; je kulturno-zgodovinski spomenik, eden največjih, kar jih premoremo, in obenem vrhunska knjižna mojstrovina. Prestižna izdaja prvega celovitega prevoda Slave vojvodine Kranjske je lahko tudi enkratna družinska dediščina in odlična naložba, saj ponatisa v tej obliki ne bo; zato bo njena vrednost v prihodnjih letih in desetletjih naraščala.

Slava vojvodine Kranjske

Spletno mesto uporablja lastne analitične piškotke, da lahko spremljamo obiskanost in posledično prilagajamo in izboljšujemo vsebine. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.