Naročilo

Zavod Dežela Kranjska vam za nakup celotne Slave vojvodine Kranjske nudi: 

  • 30% popust za nakup meščanske izdaje SVK (nova cena 2.450, 00 €) in 
  • 50% popust za nakup bibliofilske izdaje SVK (nova cena 3.500,00 €). 

Popust velja do konca leta 2021.

Cena meščanskega kompleta petih knjig: 3.500 € 2.450 € 

Cena bibliofilskega kompleta petih knjig: 7.000 € 3.500 € 

Listina o lastništvu številke unikatnega izvoda

Izvedba naročila in plačilo

Najkasneje v 3 dneh po prejemu naročilnice vas bomo poklicali in vam sporočili, kateri izmed vaših izbranih kompletov knjig so še na voljo. V primeru, da bodo vse izbrane številke zasedene, se bomo skupaj dogovorili o izboru druge številke. Najkasneje 7 dni po prejemu naročilnice vam bo Zavod Dežela Kranjska izdal potrdilo o rezervaciji vašega kompleta knjig. S tem potrdilom vam Zavod Dežela Kranjska jamči, da komplet z izbrano številko ne bo prodan nikomur drugemu. Knjige lahko osebno prevzamete na naslovu: Zavod Dežela Kranjska -, podružnica Ukmarjeva 4, 1000 Ljubljana ali pa vam jih bomo dostavili po dogovoru.

Garancijski certifikat

Splošni pogoji poslovanja s fizičnimi osebami

S podpisom potrjujete, da ste seznanjeni s prodajno-plačilnimi pogoji, ki so natisnjeni na naročilnici ter, da ste bili nanje ob nakupu izrecno opozorjeni. S podpisom dovoljujete, da Zavod Dežela Kranjska, z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja in neposrednega trženja vzpostavi, vzdržuje in upravlja evidence z vašimi osebnimi podatki za neomejeno časovno obdobje. Zavod Dežela Kranjska zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Splošni pogoji poslovanja s pravnimi osebami

S podpisom potrjujete, da ste seznanjeni s celotnim besedilom prodajno-plačilnih pogojev in da ste bili nanje ob nakupu izrecno opozorjeni. S podpisom in žigom dovoljujete, da Zavod Dežela Kranjska, z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja in neposrednega trženja vzpostavijo, vzdržujejo in upravljajo evidence z vašimi osebnimi podatki za neomejeno časovno obdobje. Zavod Dežela Kranjska zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Naročilnica (pogodba) obvezuje pravno osebo in Zavod Dežela Kranjska. Pravna oseba je dolžna naročene knjige prevzeti v skladu s pogodbo ter kupnino plačati v roku 8-ih dni po prejemu predračuna, če ni drugače dogovorjeno z veljavnimi predpisi. V primeru zamude s plačilom je pravna oseba dolžna plačati Zavodu zamudne obresti v višini, kot jih določa zakon. Pravna oseba je dolžna vse spremembe, ki so povezane s poslovanjem, takoj, najpozneje pa v 8-ih dneh, sporočiti Zavodu. Pravna oseba je dolžna Zavodu sporočiti pisno reklamacijo takoj po prevzemu knjig. Zavod lahko odstopi od pogodbe, če ugotovi plačilno nezmožnost kupca ali če naročilnica ni bila izpolnjena skladno s prodajnimi in plačilnimi pogoji. V primeru spora je pristojno sodišče v Ljubljani. Če pravna oseba ne izpolnjuje svojih obveznosti v pogodbenih rokih, dovoljuje, da Zavod Dežela Kranjska pridobi vse podatke, ki so potrebni za izvedbo postopkov pred sodiščem.

Spletno mesto uporablja lastne analitične piškotke, da lahko spremljamo obiskanost in posledično prilagajamo in izboljšujemo vsebine. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.