Prevod in ekipa

Slovenski prevod Slave vojvodine Kranjske je delo nacionalnega pomena in neprecenljivi del kulturne dediščine.

Pričujoče delo ni le ena izmed mnogih knjig, marveč je med mnogimi knjigami eden redkih primerov spojitve vrhunskega avtorja in njegovega dela z vrhunskim prevodom, strokovnostjo, veliko entuziazma, dobre volje ter bibliofilskimi prizadevanji. Slovenska izdaja Slave vojvodine Kranjske sloni na štirih stebrih, ki se imenujejo: izvirnik, prevajalci, oblikovalci in tiskar. Če jim prištejemo še izbrane materiale in skrbno tipografsko izvedbo, dobimo poroštvo za nadpovprečno in trajno vrednost te knjige. Upamo, da bo to delo že ob svojem izidu postalo spomenik naše knjižne kulture na začetku novega tisočletja. V ekipi, ki je sodelovala pri tem izredno zahtevnem projektu, so bili največji strokovnjaki s svojih področij, imena, ki jamčijo za vrhunski izdelek v vseh pogledih in najverjetneje največji založniški in nadvse pomemben nacionalni dogodek v tem stoletju.

 • prof. Doris Debenjak, prevajalka iz nemščine
 • prof. dr. Božidar Debenjak, prevajalec iz nemščine
 • Primož Debenjak, dipl. ing., prevajalec iz nemščine
 • prof. dr. Aleš Maver, prevajalec iz latinščine
 • Branko Madžarevič, prevajalec iz francoščine
 • prof. dr. Andreja N. Inkret, prevajalka iz stare grščine
 • dr. Klemen Jelinčič Boeta, prevajalec iz hebrejščine
 • Tina Perić, prevajalka iz hrvaščine
 • Pesmi so prepesnili: Ervin Fritz, Lidija Brezavšček, prof. dr. Božidar Debenjak, Mojca Savski, Tomaž Čeč
 • Mojca Savski, lektorica
 • Stanka Golob, strokovnjakinja za antikvarno gradivo
 • Špela Andolšek in Igor Žgajnar, Studio Ma3ca, graf. oblikovanje, prelom
 • Anamarija Babič, Nuša Dedo - Lale, Jolanda Jereb, kaligrafija
 • Tisk: Gorenjski tisk storitva d.o.o., ročna vezava: mojster Milan Mrzel
 • Zvonka Truden, Pika Josipina Trpin, Robert Hren, Matjaž Gruden, Tomaž Čeč; organizatorji, izvajalci in podporniki projekta
 • Tomaž Čeč, urednik 1. do 4. dela prevoda SVK
 • Janez Weiss, univ. dipl. zgod., neumorni sodelavec pri iskanju neznanih pojmov iz originala in urednik Studie Valvasoriana

K celotnem prevedenem opusu Slave Vojvodine Kranjske je v letu 2014 izšla še dodatna knjiga - Studia Valvasoriana, ki vsebuje spremne šttudije kot pomoč pri razumevanju Slave vojvodine Kranjske, njenega avtorja in njegovega dela.

Študije:

 • dr. Peter Štih
 • dr. Boris Golec
 • dr. Vasko Simoniti
 • dr. Marija Bidovec Sinkovič
 • dr. Maja Žvanut
 • dr. Gašper Cerkovnik
 • dr. Igor Sapač
 • dr. Jedert Vodopivec - Tomažič
 • dr. Andrej Nared
 • dr. Miha Preinfalk
 • dr. Marko Štuhec
 • dr. Liljana Žnidaršič-Golec
 • dr. Luka Vidmar
 • dr. Žiga Zwitter,
 • dr.Boris Rifl
 • dr.Martin Germ
 • dr. Jedrt Vodopivec Tomažič
 • Janez Weiss, univ. dipl. zgod., urednik

Zahvala za strokovno pomoč pri prevodu:

Fundacija Janeza Vajkarda Valvasorja, Javni zavod Trubarjevi kraji (ga. Barbara Pečnik), Občina Moravče (g. Milan Kokalj), Županova jama (g. Viršek Damjan), Prelat Rafko Lešnik, Župnija Loška dolina (g. Janez Kebe), Belokrajnski muzej Metlika (g. Leon Gregorčič), Turistično društvo Iška vas (g. Milan Cimperman), Zavod RS za varstvo narave OE Novo mesto (g. Andrej Hudoklin), g. Boris Zakrajšek, Pokrajinski muzej Kočevje (g. Ivan Kordiš, prof. zgod. in nem.), Dolenjski muzej (ga.Marjeta Bregar), Loški muzej Škofja Loka (g. Franc Podnar), Muzej MengeÚ(g. Janez Škrlep), Občina Cerklje na Gorenjskem (ga. Tanja Malovrh), Medobčinski muzej Kamnik (mag. Zora Torkar), Občina Dobrova - Polhov Gradec (ga. Helena Budim Čuk), ga. Jožica Kavčič, Škofija Koper, Šofijski arhiv (p. Marjan Vogrin), Gorenjski muzej (ga. Beba Jenčič), Muzej Miklova hiša Ribnica (ga. Marina Gradišnik), Janez Gruden st., Občina Loškka Dolina (ga.Danica Zrim), Osnovna šola Litija, Podružična šola Polšnik (prof. Ida Dolar), Krajevna skupnost Izlake (ga. Tanja Bebar), Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo Mesto (dr. Uroš Bavec), Gornjesavski muzej Jesenice (mag. Marko Mugerli), Društvo vinogradnikov Trška gora Novo mesto (g. Jože Žura), Mestni muzej Idrija (g. Anton Zelenc), g. Jakob Mueller, Muzej krščanstva Stična (g.Tadej Trnovšek), prof. dr. Jože Ožura, Muzej Litija (ga. Helena Hauptman), Posavski muzej Brežice (dr. Ivanka Počkar), Lovska družina Turjak, ga. Boga Lah, ga. Loti Zupančič, prof. dr. Branko Reisp, NUK (g. Milan Štupar, g. Janko Klasinc, dr. Sonja Svoljšak), g. Božidar Premrl, dr. Đurđa Strsoglavec, g. Johann Portsch, Bergbaumuseum Klagenfurt (g. Gerhard Finding), Nadškofijski arhiv v Ljubljani, Župnija Podgraje (g. Peter Pipan), g. Franc Poklar, Župnija Leskovec (g. Ludvik Žagar), Župnija Jelšane (g. Franc Raspor), Župnija Šmartno v Tuhinjski dolini (g. Simon Lorbek), Župnija Vinica (g. Jože Rački), g. Franc Petrič (Družina d.o.o.), g. Budimir (Srbska pravoslavna občina Kranj), Janez Weiss, univ. dipl. zgod., Gradski muzej Senj (ga. Blaženka Ljubović), Bečir Kečanović, mag. Franc Kuzmič (Pokrainski muzej Murska Sobota), ... in še mnogi drugi.

Spletno mesto uporablja lastne analitične piškotke, da lahko spremljamo obiskanost in posledično prilagajamo in izboljšujemo vsebine. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.